Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Prečítajte si Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa.

Postup

Vrátený tovar spolu s vyplneným FORMULÁROM na odstúpenie od kúpnej zmluvy a dokladom o kúpe prosím zašlite na adresu:

Mária Opavská VEGA
Vajanského 614/18
031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón:  +421903500567
E-mail: vega@vegalm.sk, odora@odora.eu

 

Tovar prosím zašlite

  • pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužívaný,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
  • spolu s daňovým dokladom a vyplneným FORMULÁROM

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Kto platí za dopravu?

Náklady na dopravu vráteného tovaru znáša kupujúci.

Viac informácií v sekcii Obchodné podmienky / Článok 7. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na faktúre), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.